loadingimg

Wczytuję dane...
/
  • pl
  • en
  • de
0 szt. / 
0.00 PLN
  • Szukaj
Pierścionek 11
Cena:300,00 PLN
Wysyłka od: 15.00 PLN
Polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu internetowego Niezapominajka

Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem, który ma na celu poinformowanie Klientów Sklepu Niezapominajka o zasadach pozyskiwania, przetwarzania i ochronie danych osobowych, podanych podczas rejestracji, dokonywania zakupów lub aktywności na stronie www.nie-zapominajka.pl.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Marcin Janiak prowadzący działalność ponad nazwą
FLN Marcin Janiak z siedzibą w Poznaniu przy ul. os. Bohaterów II Wojny Światowej 69/8 , o numerze NIP: 6652709851, zwana dalej Administratorem Sklepu Niezapominajka.

Administrator Sklepu zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Sposób i zakres gromadzenia danych osobowych Użytkowników Sklepu

Administrator Sklepu Niezapominajka zbiera i gromadzi dane osobowe swoich Użytkowników poprzez dobrowolne wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu, podczas kontaktu email lub telefonicznego, a także dane te pobierane są automatycznie przez system informatyczny w czasie aktywności Użytkownika na stronie www.nie-zapominajka.pl.

W wyjątkowych sytuacjach, Administrator dopuszcza możliwość zmiany zakresu gromadzonych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy jednoczesnym zachowaniu ochrony prywatności Użytkowników Sklepu.

Administrator Sklepu oświadcza, że zbiera i gromadzi jedynie informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika, a wykorzystywanie zgromadzonych danych ogranicza do niezbędnego minimum, tj. przede wszystkim do realizacji zamówień oraz kontaktu między Sklepem a Użytkownikiem.

Użytkownik, który dokonuje zakupu towarów oferowanych przez Sklep Niezapominajka, zobowiązany jest podczas rejestracji do podania: swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu, pod który ma zostać dostarczony towar. Administrator Sklepu podkreśla, że dane te przetwarzane są jedynie za zgodą Użytkowników, w celu uproszczenia procesu składania zamówień. oraz późniejszego przetwarzania historii zamówień złożonych przez Użytkownika.

W każdym momencie Użytkownik Sklepu ma prawo do wglądu do podanych danych, ich edycji czy usunięcia. W tym celu Użytkownik powinien przesłać dyspozycję do Administratora Sklepu za pośrednictwem poczty internetowej na adres: kontakt@nie-zapominajka.pl.

Podczas aktywności Użytkownika na stronie Sklepu system informatyczny automatycznie pobiera adres IP Użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, a nadto o wpisywanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku Sklepu. Administrator Sklepu oświadcza, że dane te nie mają jednak charakteru danych osobowych i gromadzone są jedynie do celów statystycznych.

Udostępnianie i zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników Sklepu

Administrator Sklepu zapewnia, iż nie gromadzi, nie wykorzystuje i nie ujawnia danych osobowych bez zgody Użytkownika podmiotom trzecim. Administrator Sklepu zobowiązuje nadto się do zachowania w poufności danych osobowych swoich Użytkowników.

Administrator Sklepu dokłada wszelkich starań, aby przekazywane dane i informacje przechowywane oraz przetwarzane były z należytą starannością oraz zachowaniem wszelkich, możliwych środków bezpieczeństwa.

Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo, iż w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, dane osobowe Użytkownika Sklepu mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. W pozostałych przypadkach Administrator Sklepu zapewnia, iż dane Użytkowników nie pozostaną ujawnione innym podmiotom.

"Cookies" (ciasteczka)

Sklep Niezapominajka na niektórych podstronach strony www. nie-zapominajka.pl korzysta z tzw. plików "cookies" (ciasteczek), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkownika Sklepu i przekazywane są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki te wykorzystywane są do umożliwienia Użytkownikowi korzystania z poszczególnych funkcji Sklepu, w szczególności do logowania się do konta, a także do monitorowania aktywności Użytkowników w sieci oraz opracowania statystyk na potrzeby Sklepu. Pliki "cookies" są w większości automatycznie akceptowane przez większość przeglądarek internetowych. Administrator Sklepu informuje, iż Użytkownik w każdym czasie może jednak zablokować zbieranie takich informacji wyłączając w ustawieniach swojej przeglądarki funkcję "cookies", nie mniej jednak ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików "cookies" może wpłynąć  na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Postanowienia końcowe

Administrator Sklepu informuje, iż niniejsza Polityka Prywatności nie może stanowić podstawy do dochodzenia  jakichkolwiek roszczeń od Administratora Sklepu Niezapominajka, w sytuacji, gdy roszczenia te nie będą wynikały z przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Administrator Sklepu Niezapominajka zastrzega sobie prawo do zmiany oraz aktualizacji zasad Polityki Prywatności. O wszystkich modyfikacjach Użytkownicy Sklepu będą informowani w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu Sklepu Niezapominajka.